ชั้นสัญญาบัตร
ตำแหน่ง กำลังพลอนุญาต อัตราตัวจริง ว่าง
สารวัตรใหญ่
1 1 -
สารวัตรป้องกันปราบปราม
1 1 -
พนักงานสอบสวน(สบ.1-3)
4 4 -
สารวัตรสืบสวนสอบสวน
1 1 -
รองสารวัตรธุรการ
1 1 -
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
4 4 -
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
2 2 -
รวม 14 14 -
นายร้อย 53 - ชั้นประทวน
กำลังอนุญาต 72 อัตรา ตัวจริง 60 นาย อัตราว่าง 12 อัตรา