ชั้นสัญญาบัตร
ตำแหน่ง กำลังพลอนุญาต อัตราตัวจริง ว่าง
สารวัตรใหญ่
1 1 -
สารวัตรป้องกันปราบปราม
1 1 -
พนักงานสอบสวน(สบ.1-3)
4 2 2
สารวัตรสืบสวนสอบสวน
1 1 -
รองสารวัตรธุรการ
1 - 1
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
4 - 4
รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
2 - 2
รวม 14 5 9
ชั้นประทวน - นายสิบตำรวจ
กำลังอนุญาต 58 อัตรา ตัวจริง 47 นาย อัตราว่าง 11 อัตรา